ศูนย์ซ่อมและบริการสินค้า Apple ภายใต้มาตราฐาน Apple Authorised Service Provider

AppleCare+

ราคา AppleCare+ แต่ละผลิตภัณฑ์

Products

AppleCare+ Price

Apple TV

990 บาท

AirPods/Beats

1,200 บาท

iPod Touch

2,100 บาท

iPhone SE Gen 2

3,300 บาท

iPhone 7, 8

5,000 บาท

iPhone 7+, 8+, XR, 11, 12 Mini, 12

6,200 บาท

iPhone X, XS, XS Max, 11 Pro, 11 Pro Max, 12 Pro Max

8,300 บาท

iPad, iPad Air, iPad Mini

2,500 บาท

iPad Pro

4,500 บาท

Apple Watch S3

2,000 บาท

Apple Watch S4, S5

3,000 บาท

Apple Watch Hermes, Edition

5,900 บาท

Mac Mini

3,200 บาท

iMac

5,900 บาท

MacBook/MacBook Air

8,500 บาท

MacBook Pro 13 inch

9,500 บาท

Mac Pro

10,900 บาท

MacBook Pro 15, 16 inch

13,900 บาท