ศูนย์ซ่อมและบริการสินค้า Apple ภายใต้มาตราฐาน Apple Authorised Service Provider

Showing: 1 - 5 of 5 RESULTS
Business

Quote Proprietorship , Also Known As Trader, is Owned

Advocates of BSM often use it to support a cultural change from one which is very technology-focused to a position which understands and focuses on business objectives and benefits. Rather than supporting an internalized technology view, there is a shift to recognize and support customer needs and the delivery of value to business stakeholders including shareholders. A BSM initiative often underpins a shift in maturity for an IT department or service provider towards a more proactive and predictive operating model rather than the reactive and fire-fighting behavior which has been common in many IT oIT departments and Service Providers who reach this level of maturity often report improved relationships with their customers and business colleagues.

Advocates of BSM often use it to support a cultural change from one which is very technology-focused to a position which understands and focuses on business objectives and benefits. Rather than supporting an internalized technology view, there is a shift to recognize and support customer needs and the delivery of value to business stakeholders including shareholders. A BSM initiative often underpins a shift in maturity for an IT department or service provider towards a more proactive and predictive operating model rather than the reactive and fire-fighting behavior which has been common in many IT oIT departments and Service Providers who reach this level of maturity often report improved relationships with their customers and business colleagues.

Media News

หน้าจอ iPhone แตกทำยังไงได้บ้าง

เมื่อเกิดอุบัติเหตุทำให้หน้าจอ iPhone ได้รับความเสียหายอย่างมาก อาการแตก ร้าว เกิดขึ้นได้ง่ายมากๆ กรณีอยากเปลี่ยนหน้าจอนั่นก็สามารถทำได้ง่ายๆ เพียงนำเครื่องเข้ามาที่ iCare ได้เลย

อัตราค่าบริการเปลี่ยนหน้าจอ iPhone แต่ละรุ่น

ขั้นตอนการเปลี่ยนหน้าจอ iPhone

  1. สำรองข้อมูลให้เรียบร้อย
  2. ปลดล็อค Find My iPhone
  3. นำเครื่องเข้ามาที่ศูนย์บริการ iCare พร้อมบัตรประชาชนคนซ่อม
  4. รอรับเครื่องภายใน 1-2 ชั่วโมง

สาขาให้บริการทั่วประเทศไทย

Media News Video

แบตเตอรี่ iPhone เสื่อมแล้วทำไง

iPhone ใช้มานาน ไม่แปลกเลยที่แบตเตอรี่จะเสื่อมลงตามสภาพการใช้งาน เพราะใช้งานกันทุกวัน ไม่มีวันไหนไม่ใช้ หากเช็ค Battery Health เหลือต่ำกว่า 80% แสดงว่าต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่กันได้แล้ว อัตราค่าบริการ iPhone แต่ละรุ่น ขั้นตอนรับบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่ สำรองข้อมูลภายในเครื่องให้เรียบร้อย ทำการปิด Find My Phone นำเครื่องเข้ามา พร้อมบัตรประชาชนของผู้รับบริการ รอรับเครื่องภายใน 1-2 ชั่วโมง สาขาให้บริการทั่วประเทศไทย

Business News

A Sole Proprietorship, Also Known As Trader, is Owned

Advocates of BSM often use it to support a cultural change from one which is very technology-focused to a position which understands and focuses on business objectives and benefits. Rather than supporting an internalized technology view, there is a shift to recognize and support customer needs and the delivery of value to business stakeholders including shareholders. A BSM initiative often underpins a shift in maturity for an IT department or service provider towards a more proactive and predictive operating model rather than the reactive and fire-fighting behavior which has been common in many IT oIT departments and Service Providers who reach this level of maturity often report improved relationships with their customers and business colleagues.

Advocates of BSM often use it to support a cultural change from one which is very technology-focused to a position which understands and focuses on business objectives and benefits. Rather than supporting an internalized technology view, there is a shift to recognize and support customer needs and the delivery of value to business stakeholders including shareholders. A BSM initiative often underpins a shift in maturity for an IT department or service provider towards a more proactive and predictive operating model rather than the reactive and fire-fighting behavior which has been common in many IT oIT departments and Service Providers who reach this level of maturity often report improved relationships with their customers and business colleagues,

Business

The Nonprofit Landscape Varie Also Known As Trader

Advocates of BSM often use it to support a cultural change from one which is very technology-focused to a position which understands and focuses on business objectives and benefits. Rather than supporting an internalized technology view, there is a shift to recognize and support customer needs and the delivery of value to business stakeholders including …